Webcast Day 2

Dr. Aakanksha Pathria
Dr. Anchin Kalia
Dr. Anil Kumar Virmani
Dr. Anoop Misra
Dr. Apoorva Gomber
Dr. Arvind Gupta
Dr. Christian Budtz
Dr. Divya Saxena
Dr. J. K. Sharma
Dr. Jimit Vadgama
Dr. Krishnadev Jothydev
Dr. N. K. Singh
Dr. P. C. Manoria
Dr. Rajeev Chawla
Dr. Rajesh Rajput
Dr. Rakesh Parikh
Dr. Raman Puri
Dr. Ritu Johari
Dr. Sanjay Reddy
Dr. Shalini Jaggi
Dr. Sujoy Majumdar
Dr. Swati Srivastava
Dr. Tirthankar Chaudhary
Dr. Urman Dhruv
Dr. Vittul Gupta
Krishnadev Jothydev
Ms. Jazz Sethi
Neelesh Bhandari
Nitin Zalte
Shalini Pandya
Shivam Bhagat
Thejas Kathrikolly