Webcast Day 2

Dr. P. C. Manoria
Dr. B.M Makkar
Dr. Shashank Joshi
Dr. Kamlakar Tripathi
Dr. Alka Deshpande
Dr. Sunil M. Jain
Dr. Mithun Bhartia
Dr. Navneet Shah
Dr. Jothydev Kesavadev
Dr. A. K. Das
Dr. Kalyan Kumar Gangopadhyay
Dr. Sanjeev Phatak
Dr. Dakshata Padhye
Dr. Pratap Jethwani
Dr. Supratik Bhattacharyya
Dr. Suresh Damodaran
Dr. Tejas Shah
Dr. Vijay Negalur
Dr. Anish Chandarana
Dr. Sudhir Bhandari
Dr. Sandeep Mathur
Dr. S.K Sharma
Dr. Mayur Patel
Dr. Urman Dhruv
Dr. Benny Negalur
Dr. Vinod Mittal
Dr. Banshi saboo
Dr. Sanjiv Shah
Dr. Amit Saraf
Dr. Altamash Shaikh
Dr. Sanjay Agarwal
Dr. Faraz Farishta
Dr. Rahul Baxi
Dr. Sunil Gupta
Dr. Sandeep Mathur
Dr. Rajiv Kovil
Dr. G. Vijayakumar
Dr. Shailaja Kale
Dr. N. K. Singh
Dr. Jimit Vadgama
Dr. Manoj Chawla
Dr. Kamal Sharma
Dr. Shishir Gang
Dr. Rakesh Parikh
Dr. Navneet Agarwal
Ms. Jazz Sethi
Dr. Ami Sanghvi
Dr. Vinay Dhandhania
Dr. Alka Gandhi
Dr. Bharat Saboo
Dr. Amit Kumar Dey
Dr. Saurabh Mishra
Dr. Arun Shankar
Dr. Paramesh Shamanna
Dr. Amit Gupta
Dr. OM Lakhani
Dr. Parag Shah
Dr. Sonali Patange
Dr. Piyush Desai
Dr. Dhruvi Hasnani
Dr. Ravi Kant
Dr. Sandeep Tak
Dr. Rucha Mehta
Dr. Sunil Kota
Dr. Snehal Tanna
Dr. TKM Easwar
Dr. Mayur Agrawal
Dr. Akanksha Patharia